Czym jest preStarter?

Czym jest preStarter?

warsztaty z programem pracy nad sobą

cotygodniowe zajęcia z programowania lub humanistyki w języku angielskim

czas na naukę

ćwiczenia woli i intelektu

dwa wyjazdy naukowe

rozwijanie umiejętności

pomoc w wyborze zawodu